Lösningar

Osäker på hur man löser en uppgift eller ger information till döva på ett bra och fungerande sätt? Kontakta oss!  Vi berättar gärna om döva och teckenspråk, och ger förslag till lösningar.

Om ni vill utveckla en service eller sprida information till en speciell målgrupp, till döva och andra som behöver teckenspråk, då har vi erfarenhet och kompetens för detta!

Vi ger gärna offert och diskuterar med er om önskemål och möjligheter.

Vi erbjuder också konsultation om webb och visuella lösningar!