Om Moxio

MOXIO står för Media –  Översättning – Visuell-Video  – Internet  – Obehindrat

Moxio AB grundades 2009 av föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r f. Alla som arbetar här är döva, och kompetenta inom media och teckenspråk.

Vår vision är att skapa möjligheter för döva genom bättre tillgänglighet till information och service, på teckenspråk. Vi använder oss av olika visuella kanaler, främst Internet. Vi producerar och hjälper med material för webbsidor, videomaterial, layout mm.

Vi arrangerar och genomför översättningar av textmaterial till teckenspråk.