Produkter

Vi distribuerar olika visuella hjälpmedel som passar för döva. Vi undersöker och berättar om bra och kvalitativa hjälpmedel för teckenspråkiga.  Vi vill förbättra tillgänglighet på olika sätt för döva och sprida kunskap om vilka möjligheter som finns.

Vi har just nu följande produkter att erbjuda:

TM 9000 bildtelefon.  Används som IP-telefon med bildskärm. Den erbjuder en säker och enkel kommunikation för döva.

Vi kommer gärna och demonstrerar, visar hur man använder bildtelefonen. Den passar bra för både döva och hörselskadade.